Română          English

 

Prima Pagina
Istoric
Viata Sf. Stefan
Preot paroh şi slujitor
Album Foto
Calendar 2005
In memoriam
Regasiri
Rugăciuni
Invataturi
Doriti sa ne sprijiniti?
Unde ne gasiti?
Vă recomandăm
Multumim

 

 

 
Începând cu 28 iulie 2004

 

 

 

 

N o i e m b r i e – B r u m a r

(30 de zile – ziua are 10 ore, noaptea 14 ore)

 

  1 M   Sfinţii Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian

  2 M   Sf.Mucenici: Achindin, Pigasie, Aftonie şi Elpidifor

  3 J    Sf.Mucenici: Achepsima episcopul, Iosif preotul şi Aitala diaconul

  4 V   Cuv.Ioanichie cel Mare; Sfinţiţii Mucenici Nicandru episcopul şi Ermeu preotul

  5 S   Sf.Mucenici Galaction şi Pistimia; Sf.Mucenici: Timotei, Teofil şi Teotim. (Pomenirea morţilor)

  6 D   Sf.Pavel Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului; Cuv.Luca

Duminica a 24-a după Rusalii; Ap.Efeseni 2, 14-22; Ev.Luca 8, 41-56 (Învierea fiicei lui Iair);glas 3, voscr.9

  7 L    Sfinţii 33 Mucenici din Melitina; Cuv.Lazăr

  8 M   ) Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil

  9 M   Sf.Mucenici: Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sf.Mucenici Onisifor şi Porfirie

10 J     Sf.Apostoli: Rodion, Olimp, Erast şi Sosipatru; Sf.Mc.Orest

11 V    Sf.Mucenici: Mina, Victor şi Vichentie; Sf.Muceniţă Stefanida; Cuv.Teodor Studitul

12 S     Sf.Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei; Cuv.Nil Pustnicul

13 D    Sf.Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, Cuv.Mc.Damaschin

Duminica a 25-a după Rusalii; Ap.Efeseni 4, 1-7; Ev.Luca 10, 25-37 (Pilda Samarineanului Milostiv); glas 4, voscr.10

14 L     Sf.Apostol Filip; Sf.Grigorie Palama. (Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului)

15 M   ) Sf.Cuvios Paisie de la Neamţ; Sf.Mucenici şi Mărturisitori: Gurie, Samona şi Aviv. (Începutul Postului Crăciunului)

16 M   Sf.Apostol şi Evanghelist Matei

17 J     Sf.Grigorie Taumaturgul, Episcopul Neocezareei; Cuv.Lazăr Zugravul şi Zaharia

18 V    Sf.Mare Mucenic Platon; Sf.Mucenici Romano şi Zaheu, diaconul

19 S     Sf.Prooroc Avdie; Sf.Sfinţit Mucenic Varlaam

20 D    Înainteprăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului;) Sf.Grigorie Decapolitul; Sf.Mu-cenic Dasie; Sf.Ierarh Proclu

Duminica a 26-a după Rusalii; Ap.Efeseni 5, 8-19; Ev.Luca 12, 16-21 (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina); glas 5, voscr.11

21 L     () Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. (Dezlegare la peşte)

22 M   Sf.Apostoli: Filimon, Arhip şi Onisim; Sf.Muceniţă Cecilia

23 M   ) Cuviosul Antonie de la Iezeru-Vâlcea; Sf.Ierarh Amfilohie

24 J     Sf.Sfinţit Mucenic Clement, Episcopul Romei şi Petru, Episcopul Alexandriei

25 V    Sf.Mare Muceniţă Ecaterina; Sf.Mare Mucenic Mercurie. Odovania Praznicului Intrării în Biseri-că a Maicii Domnului

26 S     Cuvioşii: Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Paflagonul. (Dezlegare la peşte)

27 D    Sf.Mare Mucenic Iacob Persul; Cuvioşii: Natanail şi Pinufrie. (Dezlegare la peşte)

Duminica a 30-a după Rusalii; Ap.Coloseni 3, 12-16; Ev.Luca 18, 18-27 (Dregătorul bogat – păzirea poruncilor); glas 6, voscr.1

28 L     Sf.Cuv.Mucenic Ştefan cel Nou; Sf.Mucenic Irinarh

29 M   Sf.Mucenici: Paramon, Filumen şi Valerin

30 M   ) Sf.Apostol Andrei cel Întâi chemat – ocrotitorul României; Sf.Frumenţie, Episcopul Indiei

 

 

CANCELARIA SFÂNTULUI SINOD

 

înainte Înapoi

          

 
Ultima actualizare: 21 Iun 2005.

Copyright: Biserica Sfântul Ştefan - Călăraşi, Bucureşti