Prima Pagina
Istoric
Viata Sf. Stefan
Preot paroh și slujitor
Album Foto
Calendar ortodox 2008
In memoriam
Regasiri
Rugãciuni
Invataturi
Doriti sa ne sprijiniti?
Vã recomandãm
Multumim

 

 

 
Începând cu 28 iulie 2004

 

 

 

 

In Memoriam

diac. prof. Emilian Vasilescu

 

 

Scrisori primite de la Părintele prof. Dumitru Stăniloaie

 

 

 

              „RECTORATUL                                                                                    2 Martie 1942

         ACADEMIEI TEOLOGICE

   ORTODOXE ROMÂNE DIN SIBIU

 

 

Iubite Domnule Vasilescu,

 

            Am primit noua D-tale carte: „Apologeți creștini”. Atențiunea cu care mă onorezi atât prin trimiterea cărților D-tale cât mai ales prin capitolul ce-l închini, în cea mai recentă, smeritei mele activități, mă mișcă foarte mult. Îmi dau seama că scrisul meu de până acum nu are impozanță de mare sistem și de formulare strictă și definitivă. Poate că generația noastră nici nu va ajunge la așa ceva. Noi trebuie să facem începuturile. Suntem mugurii unei noi primăveri după o lungă iarnă teologică. Numai cu elementele patristice nu se pot crea noi sisteme, căci fețele timpului sunt altele. De aceea, întâi trebuie să adâncim pe rând diferite laturi ale concepției creștine, folosind instrumentele de sondare ce ni le pune la îndemână filosofia care a mers veacuri întregi înainte. Poate numai după înmulțirea acestor lucrări parțiale și de pregătire a atmosferei spirituale, vor putea veni, ridicate cu grijă, marile sinteze. Dacă vom merge prea repede, mi-e teamă să nu iasă fructe nesănătoase, ca în teologia filosofică rusească. Un prim efect al scrisului nostru din faza actuală cred că este înviorarea spirituală a slujitorilor Bisericii și câștigarea interesului lumii intelectuale, ceea ce e un mare lucru.

            Așa stând lucrurile, văd prea bine că numai bunăvoința Dlui. Prof. Crainic și a D-tale față de mine ca și dorința de a prezenta teologia noastră la un nivel de creație mult așteptat pot face din modestele mele încercări manifestări atât de importante ale gândirii religioase românești.

            Afară de această obiecție – care îmi mărește sentimentele de mulțumire față de D-ta – mai am una: Cartea ar fi completă numai dacă cineva i-ar adăuga, chiar fără voia D-tale, încă un capitol tratând despre apologetul Emilian Vasilescu. Căci, deși tânăr, D-ta ai dat la iveală un număr însemnat de lucrări, toate pulsând de cea mai vie actualitate, de o bogată informație și de o temeinică cugetare.

 

            Mulțumind încă o dată, te rog să primești, deodată cu cea mai caldă prietenie, urări pentru tot mai frumoase izbânzi.

 

 

                                                                                                D. Stăniloaie”

 

 

 

 

 

 

 

               „RECTORATUL                                                                                       4 Iunie 1943

         ACADEMIEI TEOLOGICE

    ORTODOXE ROMÂNE DIN SIBIU

 

 

 

Iubite Domnule Vasilescu,

 

Întrucât e posibil să fii luat în considerație pentru catedra de Apologetică de la noi, te rog comunică-mi urgent dacă întrunești condițiile pentru chemarea largă, adică dacă ai „cel puțin 5 ani de asistent definitiv” sau ești „doctor cu cel puțin 7 ani de serioasă activitate științifică în specialitatea catedrei”.

Prin urmare, ai un act de numire ca asistent definitiv de acum 5 ani sau ai vreo lucrare de acum 7 ani cu un subiect apropiat apologeticei ?

Dacă nu întrunești aceste condiții, vom face concurs.

Caută, te rog, în Regulamentul Academiei noastre publicat în Monitorul Oficial din 30 Ianuarie a.c. și vezi condițiile.

 

Al D-tale cu tot dragul,

 

                                                                                    D. Stăniloaie”  

 

 

 

• Viata si activitatea •
• Lista publicatii •
• Cuvântare sutinută  la împlinirea vârstei de 80 de ani •
• Prefață scrisă de soția Maria (Mariana) Vasilescu •
• Scrisori primite de la Părintele prof. Dumitru Stăniloaie •

          

 
Ultima actualizare: 29 dec. 2007.

Copyright: Biserica Sfântul Ştefan - Călăraşi, Bucureşti