Prima Pagina
Istoric
Viata Sf. Stefan
Preot paroh şi slujitor
Album Foto
Calendar ortodox 2008
In memoriam
Regasiri
Rugăciuni
Invataturi
Doriti sa ne sprijiniti?
Vă recomandăm
Multumim

 

 

 
Începând cu 28 iulie 2004

 

 

 

 

Preot paroh şi slujitor

pr. prof. univ. dr. Alexandru I. Stan

 

 

LISTĂ  PUBLICAŢII

 

CĂRŢI PUBLICATE - UNIC AUTOR

 

1.      Biserica Ortodoxa si Religiile necrestine. Consideratii istorice, teologice si ecumenice, Teza de doctorat în teologie, Extras din revista "Ortodoxia", an XXXVI (1984), nr. 2 si 3, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti, 1984, în 192 pagini. Cu un capitol special referitor la prevederile de Drept canonic si de legislatie bisericeasca fata de relatiile cu credinciosii altor religii). Teza de doctorat a anticipat obligatia Ortodoxiei de a se pronunta, pe temeiuri biblice, istorice, dogmatice si practice asupra noilor relatii dintre crestinism si crestini pe de o parte, si celelalte religii, pe de alta parte, în scopul de a se deschide noi perspective, umane, de respect reciproc si colaborare în relatiile dintre crestini si necrestini. Teza de doctorat a fost îndrumata, pe parcursul a multor ani de cercetare, de catre Diac. Prof. Dr. Emilian Vasilescu, cel care îl numea pe autor "discipolul meu preferat", într-o dedicatie de pe un exemplar din prima editie a Istoriei religiilor (editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti, 1975).

2.      Dreptul transilvan în manuscrisul preotului Petru Cazan din Rasinari. Editura "Gnosis", Bucuresti, 1997, 334 (137 + 197) pagini, cu publicarea manuscrisului din 1794 în grafie chirilica (Cercetare a unui manuscris unicat si inedit, descoperit în Bucuresti). Este transcrierea traducerii de catre "Parintele Samuilu Clainu din Sadu" a Legilor sasesti din Ardeal sau Statuta saxonum, de catre preotul Petru Cazan din satul românesc Rasinari, cu publicarea textului românesc în grafie chirilica si cu transcrierea lui cu caractere latine), Este, de fapt, o descoperire senzationala a unui manuscris cheie, ramas necunoscut timp de doua sute de ani si care îl mentioneaza pentru prima oara pe Samuil Micu drept traducatorul în limba româna al Statutelor sasesti din Ardeal, dupa o versiune poate prima în limba latina a Statutelor.

3.      Curs de Drept bisericesc pentru anii III si IV. Facultatea de Teologie Ortodoxa, Universitatea Bucuresti, Bucuresti, 1997. Format A4.

4.      Drept bisericesc S-a multiplicat de catre autor pe cheltuiala proprie, pentru uzul studentilor, la Târgoviste, Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitatii "Valahia", cu binecuvântarea Înalt Prea Sfintiei Sale Conf. Dr. Nifon Mihaita, Decanul Facultatii de Teologie, în ianuarie 2002, 328 pagini A4. Dreptul bisericesc se tine strâns de programa analitica pentru disciplina Drept bisericesc si Administratie, programa definitivata de Comisia Sf. Sinod pentru Facultatile de Teologie Ortodoxa din Patriarhia Româna, dupa care si-a alcatuit lucrarea Parintele Profesor Arhidiacon Ioan N. Floca iar pe de alta parte, se straduieste sa nu se abata de la traditia de Drept bisericesc lasata posteritatii de Pr. Prof. Dr. Liviu Stan. Partea a II-a se reazima îndeosebi pe Dreptul Bisericesc Oriental al lui Nicodem (sic) Milas (trad. de Dim.I.Cornilescu si Vasile Radu, revazuta de I. Mihalcescu, Bucuresti, 1915). Tratatul lui N. Milas este prezent în biblioteca personala, ca dar de la Pr. Ilie C. Georgescu din Smeeni (odinioara coleg cu I.D.Chirescu la Seminarul Central si parintele duhovnicesc din copilarie si mai târziu al Pr. Prof. Dr. Alexandru I. Stan).

5.      Dreptul bisericesc la Sinoadele ecumenice I-IV, traducere din limba engleza a cartii Arhiepisco- pului Pierre l'Huillier, tiparita în SUA, în l996 si aparuta în limba româna, la editura "Gnosis", Bucuresti, 2000, în 514 pagini . Exemplarul în limba engleza s-a adus la Bucuresti de catre Pr. Prof. Thomas Hopko de la "St. Vladimir's Seminary" (Facultatea de Teologie "Sf. Vladimir", Crestwood, New York), în 1997. Traducatorul socoteste aceasta lucrare a Arhiepiscopului Peter l'Huillier drept "cea mai buna carte de Drept bisericesc ortodox scrisa si publicata la sfârsitul secolului XX".

6.      Teologia bizantina. Tendinte istorice si teme doctrinare, de John Meyendorff, traducere din limba engleza, cu Prefata semnata de Prea Fericitul Parinte Patriarh Teoctist, Editura Institu- tului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti, 1996, în 317 pagini. Tradu- catorul socoteste aceasta carte drept cea mai concisa carte de teologie ortodoxa bizantina scrisa vreodata de catre un tatic (însusi John Meyendorff), poate spre a veni în ajutorul fiului sau, pe atunci student la Facultatea "Sf. Vladimir" si în perspectiva de a se preotiastazi el în-susi fiind profesor la Facultatea "Sf. Vladimir". Cartea impresioneaza printr-o comunicare directa, fara menajamente uneori, fapt care a determinat ca si traducerea sa fie asemenea unei comunicari cu însusi John Meyendorff, pe care traducatorul l-a întâlnit anterior la Bucuresti.

7.      Marile Religii ale Lumii, de Marcus Bach, traducere din limba engleza în limba româna, Editura "Gnosis", Bucuresti, 1996, în 139 pagini. O carte pe inima traducatorului, în specialitatea pe care a îndragit-o si careia i-a dedicat zile si nopti cu duiumul. A obsevat ca la Biblioteca Facultatii de Teologie din Bucuresti se afla o carte descriind Marile religii contemporane, ca descriere a unui fel de pelerinaj personal pe la marile religii ale lumii, cu ghiziei însisi apartinând, fiecare, la religia pe care o prezinta. Cartea s-a bucurat de succes, fiind utilizata pentru protocol la Centrul International Ecumenic din Bucuresti, care a si suportat cheltuielile tiparirii. Astfel s-a venit si în ajutorul studentilor de la AISRL (Academia Internationala pentru Studiul Religiilor Lumii, azi Academia Internationala pentru Studiul Istoriei Culturii si al Religiilor, AISICR), din Bucuresti.

8.      Crearea Organizatiei Religiilor Unite, de Episcop William Swing, Episcopul Californiei (SUA), traducere din limba engleza, Editura "Gnosis", Bucuresti, 1999, 154 pagini. Este o carte relativ scurta, dar tulburator de actuala. Episcopul William Swing al Californiei, S.U.A., vazând ca O.N.U. n-a întreprins nimic esential pentru religiile lumii, de la întemeierea acestei organizatii si pâna în 1995, când ambasadorii la O.N.U. ai tarilor membre s-au întrunit în catedrala "Grace" a acestui episcop, spre a celebra 50 de ani de la semnarea Cartei chiar în aceasta catedrala de pe tarmul de Rasarit al Pacificului, s-a hotarât sa întemeieze un ORU, adica Organizatia Religiilor Unite. In anul 2000, s-a semnat la Pittsburg, SUA, orasul podurilor, Carta Religiilor Unite. Traducatorul a fost prezent o data la Oxford, Anglia (1997), de trei ori la Stanford University (1997, 1998, 1999) si o data la Pittsburg, la întrunirile internationale inter-religioase prilejuite de nasterea si concretizarea Initiativei pentru Religiile Unite. Episcopul William Swing a venit la Bucuresti, împreuna cu sotia sa, doamna Mary Swing, pentru a participa la întrunirea interreli-gioasa organizata de organizatia "Sant Egidio"si a vizitat Vulcana Bai si Sinaia. Cartea s-a tradus ca omagiu meritat, adus acestui mare promotor si stimulator al relatiilor interreligioase pasnice. Costul tiparirii a fost suportat de Centul International Ecumenic, cu apro-barea Directorului General, Dr. Ion Popescu. Este prima traducere a cartii episcopului William Swing într-o limba straina, fapt care l-a încântat.

9.      Scurta istorie a filosofiei chineze, de Fung Yu-lan, traducere din limba engleză în limba română, Editura "Gnosis", Bucuresti, 2001, în 428 pagini. (Coperta arata, eronat, anul 2000). Un lung travaliu, nu atât pentru traducerea în sine, efectuata în ore de "odihna", vara, la casa Arhiepiscopiei de Tomis de la Eforie Sud, cât pentru amânarea tiparirii de catre editura însasi. Multele pagini au obligat la o cumpanire a po-sibilitatilor de corectare si rascorectare, de procesare pe computer, de publicare si de posibilitati de finantare, deci problema fondurilor, precum si a distribuirii. Este, totusi, o carte de filosofie scrisa de un filosof chinez, care filosof, ajungând în Statele Unite, a fost sprijinit de discipolul sau de odinioara, Derk Bodde, sa prezinte americanilor si cititorilor de limba engleza un riguros parcurs prin filosofia chineza, de la începuturi si pâna la maoism. Din doua volume initiale, s-a ajuns la acest volum unic.

10.  Drept bisericesc. Împreuna cu Canoanele Apostolice si ale Sinoadelor Ecumenice. Text original si traducere noua. Cu binecuvântarea Inalt Prea Sfintiei Sale, I.P.S. Conf. Dr. Nifon, Decanul Facultatii de Teologie, Universitatea "Valahia" - Târgoviste, Facultatea de Teologie Ortodoxa, Târgoviste, 2002, 330 pagini, f. A 4. Lucrare de autoverificare a autorului, intrând chiar în casa canoanelor Bisericii Ortodoxe, întelegându-le sensul din interior si utilizând propriile cunostinte de limba elina acumulate de-a lungul anilor de pregatire teologica si de predare, în vederea realizarii unei traduceri proaspete si foarte aproape de originalul grecesc. Traducerea însasi este o interpretare, prin sinonimiile folosite, o traducere pe care autorul nu a vrut sa o dubleze cu altceva. Este destinata, în primul rând, studentilor teologi pe care îi pregateste la disciplina Drept bisericesc si Administratie, la Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitatii "Valahia" din Târgoviste. Intentia este de a-l încuraja pe viitorul preot de parohie sa ia cu el, la cancelaria parohiala pe care o va avea în curând, un exemplar util pentru orientarea sa canonica.

 

CARTI SCRISE IN COLABORARE SI PUBLICATE

 

11. Istoria religiilor. Ca prim autor, în colaborare cu prof. Dr. Remus Rus. Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti, 1991, 348 pagini. Initial, potrivit Hotarârii Sf. Sinod, Pr. Conf.(atunci) Dr. Alexandru I. Stan, spiritual-sef al Institutului Teologic Universitar din Bucuresti, avea obligatia sa alcatuiasca un manual de Istoria religiilor pentru Seminariile Teologice (era vorba de o initiativa de publicare de noi manuale teologice), întrucât fusese profesor la Seminarul Teologic din Buzau (1972-1975) si cunostea, practic, desfasurarea orelor de clasa la acest nivel iar celuilalt autor, conf. Dr.Remus Rus (apoi Prof.), prin aceeasi Hotarâre a Sf. Sinod, îi revenea obligatia de a revizui Istoria religiilor alcatuita de Diac. Prof. Dr. Emilian Vasilescu, între timp trecut la cele vesnice. Cei doi autori au hotarât sa scrie împreuna acest manual (si l-au scris în sase saptamâni, data fiind urgenta cu care era solicitat de Patriarhie), împartindu-si materia colegial si dupa cum a studiat fiecare mai mult anumite religii, în anii de specializare la doctorat si dupa aceea. Structura manualului a fost impusa de Programa analitica de atunci si de faptul ca materia trebuia predata în anul al IV-lea la Seminariile Teologice, presupunând o cunoastere foarte amanuntita a crestinismului de catre elevii seminaristi, spre a nu se aluneca în sincretism. Prefata apartine I.P.S. Mitropolit Dr. Nicolae Corneanu al Banatului. (Editie noua în pregatire, sub semnatura Pr. Prof. Dr.Alexandru I. Stan, posibil în anul 2002).

12. The Romanian Orthodox Church and the Church of England (în colaborare cu Prof. Dr. Remus Rus). Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti, 1976, circa 200 pagini, format de revista teologica (Traducere din limba româna în limba engleza). Lucrarea a fost solicitata de Patriarhia Româna în cadrul sarbatoririi a 90 de ani de autocefalie a Bisericii Ortodoxe Române, fiind daruita în special oaspetilor din strainatate veniti în tara, în România, la acel popas aniversar.

 

CARTI ÎN PREGATIRE LA TIPAR:

 

13. Istoria Imperiului Otoman, de Wayne S. Vucinich, Stanford University, Anvil Books, Bucuresti ( la Editura "Kriterion"). Traducerea se datoreste primului drum la Stanford University, U.S.A., în 1997, al Pr. prof. Dr. Alexandru I. Stan. Revenind în tara, a revazut în biblioteca proprie lucrarea profesorului universitar Vucinich, sârb de origine si, de buna seama, crestin ortodox, carte pe care o utilizase la propria teza de doctorat în teologie. Observând acum ca Vucinich fusese cadru universitar la Stanfordul pe care l-a îndragit de la bun început, s-a hotarât sa traduca lucrarea în limba româna - ceea ce a si facut.

14. Ummayyiazi si Abbasizi, de Canon Sell,  traducere din limba engleza în limba româna, Bucuresti ( la Editura "Kriterion"). Traducerea ce va apare constituie rezultatul unei lungi asteptari. Exemplarul dupa care s-a tradus a apartinut marelui islamolog si misionar J.Windrow Sweetman, si s-a gasit aruncat la Missionary Guest House din Selly Oak, Birmingham, Anglia. Este o carte foarte utila pentru cel ce doreste sa cunoasca istoria islamismului, de la întemeiere si pâna la 1258 (sfârsitul califatului de Bagdad). Împreuna cu Istoria Imperiului Otoman a lui Vucinich prezinta principalele date despre Islam, pâna la 1922, adica pâna la abolirea califatului de catre Mustafa Kemal Atatürk si întemeierea Republicii Turcia, renuntându-se la complicatul si agonizantul Imperiu otoman.

15. Celalalt dialog (The Other Dialogue), traducerea cartii arhiepiscopului romano-catolic de New York, Joseph Gremillion, Doubleday, 1965. Peste 300 pagini, manuscris dactilografiat. Traducerea a fost solicitata de catre Dl. Gheorghe Nenciu, pe atunci (în 1975) vice-presedintele Departamentului Cultelor, pentru propria documentare asupra situatiei religioase din lume dinaintea celei de a V-a Adunari Generale a Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Nairobi, Kenya. Cartea constituie o ampla informare bine documentata si atunci la zi cu privind atitudinea Bisericii Romano-Catolice fata de celelalte confesiuni crestine, fata de religiile necrestine si fata de politica economica a unor state ale lumii, imediat dupa Conciliul al II-lea de la Vatican (1962-1965).

16. Hinduism, de Kshiti Mohan Sen (În manuscris).Traducatorul a dorit sa aiba la îndemâna, chiar în limba româna, o informare stiintifica directa despre hinduism, scrisa de un hinduist. S-a orientat, de aceea, asupra acestei lucrari, mai scurta dar mai clara, publicata de catre o prestigioasa editura din Anglia. În acelasi timp, s-a efectuat traducerea si pentru se utiliza texte din ea în vederea alcatuirii tezei de doctorat, precum si pentru o eventuala crestomatie sau antologie necesara studentilor la seminarii si elevilor seminaristi pentru lectura la orele de Istoria religiilor.

17.  Dhammapada. A practical Guide to Right Living, (Text and Translation), de Venerabilul Sri Acharya Buddharakkhita, Buddha Vacana Trust, Maha Bodhi Society, Bangalore, India, 1985, (Revised edition, 1986. Traducerea româneasca aflata înca în manuscris). Este o traducere în limba româna, dupa compararea textului din limba engleza publicat în Cartile Sfinte ale Rasaritului (The Sacred Books of the East), aflat la Biblioteca Academiei Române, unde a avut surpriza sa desfaca primul foile tiparite ale acestui manual de disciplina monahala buddhista, cu textul Dhammapadei din The Wisdom of China and India a lui Lin Yutang, Random House, 1948, precum si cu acela din lucrarea lui Mircea Eliade, From Primitives to Zen, si comparând totodata si numerotarea stantelor.

18.  Aforismele lui Confucius (Lun Yü). Traducere de pe un exemplar in 16o, frumos copertat, adus din Canada. Constituie un bun ghid pentru a întelege ceva din gândirea profunda a lui Confucius si a unora dintre discipolii cu care conversa. A servit drept material pentru teza de doctorat si pentru alte studii sau traduceri de Istoria religiilor. Înca în manuscris. 

 

STUDII SI ARTICOLE PUBLICATE

 

Lucrari publicate în strainatate

 

19. Dialogul interreligios, în The Altar Almanach, London, 1971-1972, p.137-138. Articol din timpul când autorul facuse cunostinta, în martie 1969, cu primul dialog islamo-crestin, organizat sub auspiciile Consiliului Ecumenic al Bisericilor (de catre Dr. Stanley Samartha), prin Dr. John B. Taylor, profesorul de islamism si de limba araba al autorului, devenit mai târziu cel de-al doilea Secretar General al Conferintei Mondiale pentru Religie si Pace (WCRP), dupa unitarianul Homer Jack, din U.S.A. 

20. Sinodul Anglican Consultativ, de Rt. Rev. John W. A. Howe, traducere din limba en gleza, în The Altar Almanach, London, 1971-1972, p. 96-101. O traducere efectuata pentru aducerea la cunostinta românilor ortodocsi de acolo a unei structuri administrative bisericesti din Biserica Angliei (Church of England), cu care Biserica Ortodoxa Româna avea legaturi foarte strânse.

21. Conducerea bisericeasca în Anglia, de Revd. Prebendary Henry Cooper, traducere din limba engleza, în The Altar Almanach, London, 1971-1972, p. 101-106. Traducere efectuata la solicitarea Pr. Asist. Lucian Gafton, parohul parohiei române ortodoxe din Londra, pentru lmanah. Poate constitui un ghid de drept interconfesional pentru cititorul român din Anglia. 

22.  Protosynkel Vichentie Malau, de ierod. Ioanichie Balan, traducere în limba engleza, în The Altar Almanach, London, 1971-1972, p. 153-156. Traducere, din limba româna în limba engleza, a unei încercari de a se prezenta un Pateric românesc, în paginile Almanahului, numit în englezeste "Living Filocalia", citit în Anglia si de anglicanii care au studiat la Bucuresti.

23.  Recent Church Painting in Romania, în The Altar Almanach, London, 1971-1972, p. 143-146. Articol de G. Popescu-Vâlcea, expert în pictura bizantina si membru al Comisiei de Pictura a Bisericii Ortodoxe Române. Traducere în limba engleza, O încercare de a prezenta în limba engleza marile minuni ale picturii bizantine si neo-bizantine din tara noastra, publicului cititor din Anglia.

24. Romanian-Greek Symposium, Thessaloniki, 1970, traducere din limba româna în limba engleza, în The Altar Almanach, London, 1971-1972, p. 179-184. A fost dorinta regretatului Parinte Prof. Dr. Alexandru I. Ciurea de a prezenta lucrarile unui simpozion de la Salonic si la care a participat în acei ani de grele restrictii pentru teologi. Este un document valoros.

25. Sfintirea canonicului J. R. Sattertwaite ca episcop de Fulham la sarbatoarea Sfintilor Simeon si Iuda în Westminster Abbey, de Revd. Canon H. M. Waddams, în limba româna, în The Altar Almanach, London, 1971-1972, p.92-96. De fapt, s-a hirotonit ca episcop de Fulham si Gibraltar, cu o jurisdictie complexa, ajungând la Bucuresti, Sofia si Belgrad, pentru ambasadele britanice din aceste localitati. Gibraltarul a constituit de multa vreme un "cui al Angliei", ca sa nu-l numim "al lui Pepelea", în sudul Spaniei. Reverendul John Sattertwaite, cumnatul sefului Colegiului Ascension din Selly Oak, Fr. Leonard Schiff - admirator al teologiei apofatice ortodoxe si expert în hinduism -, a jucat un rol important în relatiile interbisericesti româno-engleze si a sprijinit parohia româna ortodoxa din Londra, precum si editarea Almanahului.

26. The Christology of St. John of Damascus, de Prof. N. Chitescu, traducere din limba româna în limba engleza, studiu publicat în vol. Papers Referring to the Theological Dialogue between the Eastern and Oriental Orthodox Churches, "Ekklesiastikos Pharos", edited by Metropolitan Methodios of Aksum, Athens, 1976, p. 99-153. Traducerea în limba engleza s-a efectuat la solicitarea Prof. Dr. Nicolae Chitescu si s-a publicat atât cu semnatura autorului textului din limba româna cât si cu a traducatorului, fapt care face multa cinste editorului. Nu a fost deloc simplu de tradus în limba engleza, deoarece Prof. Dr. Nicolae Chitescu avea o fraza întinsa, bogata, tip sfârsitul sec. XIX. Totusi, traducerea este fidela textului manuscris din limba româna, prezentând gândirea proprie si reflectiile Prof. Dr. Nicolae Chitescu pe marginea teologiei Sf. Ioan Damaschin, dar cu o interpretare strict bizantina, adica Ortodoxa. Studiul servea dialogului dintre Bisericile ortodoxe si Bisericile necalcedoniene, dialog în care s-a angajat puternic si Biserica Ortodoxa Româna, dupa intrarea în Consiliul Ecumenic al Bisericilor (Delhi,1961).

27.  Patterns in Romanian Spirituality, în vol. Living Christian Spirituality, editat de Prof. Dr. F. Temple Kingston, de la Canterbury College, University of Windsor, Ontario, Canada, 1978, p. 16-30. Este o încercare de a vedea balada Miorita într-o perspectiva crestina. Pastorul tânar nu este altul decât Iisus Hristos, aflat în Saptamâna Patimilor si cerând, prin miorita - care substituie pe cineva drag, sa i se îndeplineasca întru totul ritualul de înmormântare pentru tinerii flacai (jumatate nunta, jumatate înmormântare), asa cum cere datina la românii ortodocsi.

28. Convertirsi alla Pace (în limba italiana)., în volumul intitulat: I Cristiani e la pace, Riviviendo la <Pacem in Terris>, Edizioni Dehoniane, Bologna, A cura di Angelo Cavagna, 1996, p. 163-168. Lucrarea s-a cerut de catre organizatori si s-a sustinut public, cu mult succes. Ca dovada, s-a publicat de catre cei interesati. Traducerea în limba italiana, dupa textul transmis în limba engleza al autorului, s-a efectuat de catre un distins dehonian, blândul parinte Saverio di Paola, din Roma. N.B. Calugarii catolici din ordinul dehonienilor se ocupa intens de studiul Dreptului bisericesc si lor li se datoreste editarea Noului Cod de Drept Canonic (Codex Juris Canonici), promulgat de Papa Ioan-Paul al II-lea si dat publicitatii în 1983. Dupa aceasta data, dehonienii s-au ocupat si de editarea Codex-ului în forma bilingva, latina si o alta limba de circulatie, începând cu italiana si franceza.

 

Lucrări publicate în ţară

 

29. Religia scitilor în lumina noilor cercetari, în "Glasul Bisericii", an XXVI (1967), nr. 3-4, p. 263-274. Prima lucrare de seminar obligatorie (referat stiintific) din cadrul cursurilor de doctorat în teologie. Este o lucrare monografica, pe care Diac.Prof. Dr. Emilian Vasilescu a îndumat-o si a tinut sa se publice. De altfel, lucrarea avea sa intre mai târziu, partial, în Istoria religiilor, prezentata mai sus. A atras atentia unor personalitati de la Editura.

30. Religia etruscilor în lumina noilor cercetari, în rev."Glasul Bisericii", an XXVII (1968), nr.1-2, p. 81-94. Lucrare de seminar în cadrul cursurilor de doctorat în teologie, specialitatea Istoria si Studiul comparat al religiilor, monografica si alcatuita tot sub îndrumarea Diac. Prof. Dr.Emilian Vasilescu. Asemenea precedentei, a beneficiat de observatiile pertinente ale Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman, ca delegat al Redactiei de la Editura Institutului Biblic.

31. Religia tracilor sud-dunareni, în revista "Studii Teologice", an XX(1968), nr. 7-8, p. 576-588. Este o lucrare de mare concentrare, apelând la izvoare arheologice bulgare, scoala lui Gavriil Kazarov si Decev, scotând la iveala, succint, ceea ce putea sa dea atunci despre religia tracilor sud-dunareni, o scoala de arheologie respectabila. Se bazeaza pe mult material publicat în limba bulgara si pe care, având cunostintele necesare de de limba slavona si rusa, autorul l-a putut citi fara mare dificultate. - Megas Derzelas si cultul sau sincretist, în "Studii Teologice", an XXI (1969), nr. 1-2, p.111-121. Dupa propria marturisire a autorului, tema a fost aleasa dupa o scurta discutie cu doctorandul în arheologie (astazi academicianul) Alexandru Suceveanu. O cercetare asidua, care a necesitat citirea lucrarilor doamnei Gabriela Bordenache si ale altor autori, precum si studierea numismaticii referitoare la civilizatia tracica vestpontica, la Biblioteca Institutului de Arheologie din Bucuresti. Lucrarea este, o prezentare sistematica a unei zeitati.

32.  Preotul Gheorghe, islamist transilvanean în secolul al XV-lea, în revista "Studii Teologice", an XXII (1970), nr. 3-4, p. 292-298. O norocoasa deschidere cu totul întâmplatoare a unei reviste din depozitul de carti al Bibliotecii de la Selly Oak Colleges, Central House, Birmingham, Anglia, avea sa recomande o cercetare, pe baza de text latinaflat la British Museum, a unei extraordinar de importante surse de documentare privind viata si opera asa-zisului - pâna atunci - Georgius de Hungaria. Acesta, nu era ungur nicicum, ci era un localnic din apropierea Sas-Sebesului, sau Müllenbach (Iazul Morilor), dupa toate probabilitatile, un tânar român. Se prezinta, în aceasta lucrare, cel dintâi islamist cunoscut de pe meleagurile noastre, din secolul al XV-lea. Lucrarea a produs mult interes la Institutul Teologic din Bucuresti de atunci, si a fost predata la tipar de catre Diac. Prof. Dr. EmI-lian Vasilescu, acceptând-o ca lucrare de seminar pentru doctorat la disciplina. Cu aceasta se devanseaza mult ideea de scriitori despre islamism de la noi, înainte fiind cunoscut ca întâiul numai Dimitrie Cantemir, Domnul Moldovei. Textul latin de la British Museum, obtinut prin promptitudinea doamnei bibliotecare de atunci, Mrs. Leonard, este în posesia autorului, pe film si fotografie, si urmeaza a fi descifrat si tradus în limba româna mai pe îndelete.

33.  Noile orientari ale apostolatului ortodox printre necrestini, în "Ortodoxia", an XXII (1970), nr. 3, p. 400-410. În aceasta lucrare de seminar (referat) pentru doctorat, se studiaza îndeosebi lucrarile de tinerete ale celui ce avea sa fie misionarul ortodox în Kenya, astazi Mitropolitul Albaniei, Prof. Dr. Anastasios Yannoulatos, apreciat ecumenist si teolog al religiilor, fost profesor universitar de Istoria religiilor la Universitatea din Atena. De asemenea, se studiaza alte lucrari ortodoxe privitoare la misiunea Bisericii Ortodoxe din anii 1969-1970 printre necrestini. Este vorba iarasi, si de reactia necrestinilor fata de misiunea crestina, asa cum se desfasura ea la acea vreme. Se face o punere la zi cu bibliografia ortodoxa si cu ideile misionare ortodoxe în aceasta privinta, în vederea redactarii tezei de doctorat. Întrucât Anastasios Yannoulatos publica în germana fiindca studia atunci în Germania, orice prezentare a lucrarilor lui în limba engleza prin revista "Porevthentes" era mai mult decât binevenita.

34.  Vizita D-lui. dr. Heinz Joakim Held, presedintele Serviciului relatiilor externe bisericesti ale Bisericii Evanghelice luterane din Germania, la Institutul Teologic Universitar din Bucuresti, în revista "Studii Teologice", anul XXVIII (1976), nr. 7-10, Bucuresti, p. 728-731. Este vorba de o cronica. 36. Biserica Ortodoxa Româna si Islamismul, în "Studii Teologice", an XXXIII(1981), nr. 3-4, p. 195-206. Se aduc la zi datele mai vechi, publicate pe aceasta tema de alti autori, îndeosebi în urma participarilor personale, ca invitat si ca delegat al Bisericii Ortodoxe Române la dialoguri islamo-crestine, organizate de. Comisia Pontificala a Vaticanului pentru Dialog cu celelalte Religii (azi Pontificium Consilium pro Dialogo Inter Religiones) si de Sectia pentru Dialog cu Persoane de alte Religii a Consiliului Ecumenic al Bisericilor.

35.  Lucrari ale Profesorilor Institutului Teologic Universitar din Bucuresti, aparute în limbi straine, în "Ortodoxia", an XXXIII (1981), nr. 3-4, p. 565-572. Obligatie asumata în cadrul publicarii de materiale în cinstea Centenarului Facultatii de Teologie din Bucuresti. A fost necesara si o consultare directa a fiecarui profesor aflat în functiune la Facultate, la acea data.

36.  Sfântul Vasile cel Mare în teologia sistematica ortodoxa româna în ultimii treizeci de ani, în "Studii Teologice", an XXXIV (1982), nr. 3-4, p. 167-174. Cercetare în vederea omagierii de catre Biserica Ortodoxa Româna a Sf. Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, la 1600 de ani de la trecerea sa la cele vesnice. O atare obligatie a revenit fiecarui cadru didactic în functiune, potrivit specialitatii.

37.  Ortodoxia si frumusetea stilului teologic al Sfintilor Trei Ierarhi, în "Studii Teologice", an XXXIV (1982), nr. 3-4, p. 185-200. Conferinta publica, tinuta la festivitatea prilejuita de hramul Institutului Teologic Universitar din Bucuresti. Se analizeaza talentul literar si stilul crestin, teologic al operei celor Trei mari Ierarhi: Vasile, Grigore si Ioan.

38.  Lucrarea Sfântului Ciprian de Cartagina "Despre Unitatea Bisericii Universale" si importanta ei misionara actuala, în revista "Studii Teologice", an XXXIV (1982), nr. 5-6, p. 327-346 (cuprinde si textul integral al lucrarii, tradus propriu din limba latina). Lucrarea intentiona sa prezinte o noua traducere si un alt comentariu în note al textului decât cel publicat în PSB, dar si sa evidentieze capacitatea stiintifica a asistentului de atunci, Pr. Al. I. Stan, de a preda limba latina la Institutul Teologic Universitar din Bucuresti, si ca norma stiintifica la disciplina în cauza. Se împlinea o mai veche dorinta a autorului, deoarece începuse traducerea acestui tratat, dupa CSEL, înca din anul I de studentie, când a tratat "Despre Unitatea Bisericii Universale la Sf. Ciprian de Cartagina"ca lucrare de seminar la Patrologie, sub îndrumarea Pr. Prof. Ioan G. Coman, titularul catedrei de Patrologie a Institutului.

39.  J. Etienne, L'Homme et le sacrč: Pour une clarification conceptuelle, în «Revue theologique de Louvain», Louvain-la-Neuve. 13-e an-nee 1982, fasc. 1, p. 5-17, pezentare, în «Studii Teologice», p. 471-472. Recenzie alcatuita si publicata în cadrul normei stiintifice.

40.  Vizita Rev. Neville B. Cryer, directorul general al Societatilor Biblice Britanice (24 iulie-4 august, 1982), în "Biserica Ortodoxa Româna", anul C (1982), nr. 9-10, p. 812-814. Cronica în cadrul normei stiintifice, dar si observatii utile, ca traducator însotitor al Rev. Neville Cryer, mai ales în Moldova si la Bucuresti, cercetând si unele biblioteci, cum este cea de la "Sf. Ioan cel Nou" de la Suceava.

41.  Rugaciunea în crestinism si în alte mari religii, studiu în "Ortodoxia", an XXXV (1983), nr. 4, p. 509-528. Studiu dens, de teologie sistematica, alcatuit si publicat în cadrul normei stiintifice. Autorul demonstreaza o ampla cunoastere teoretica si practica rugaciunii din crestinism si din alte mari religii actuale, mentinând echilibrul necesar si interpretarea ortodoxa. Lucrarea a fost apreciata laudativ de catre Diac. Prof. Emilian Vasilescu, a carui privire atenta asupra scrisului propriului discipol a continuat sa fie agera pâna la sfârsitul vietii, drept pentru care a meritat din plin recunostinta, nu numai în viata ci si postum.

42.  Manuscrisul inedit al preotului Petru Cazan si implicatiile lui în cultura româneasca la sfârsitul secolului al XVIII-lea, în "Biserica Ortodoxa Româna", an CI-(1983), nr. 9-10, p. 698-712. Este prima aducere la cunostinta publicului cititor, prin organul official al Bisericii Ortodoxe Române, despre existenta acestui manuscris si despre manuscrisul lui Simeon Balomir, care l-a precedat cu foarte putin, dar fara sa aminteasca drept traducator pe Samuil Micu, unul dintre corifeii Scolii Ardelene din a doua jumatate a secolului al XVIII-lea. Au fost necesare cercetari la Rasinari, la Biblioteca Facultatii Teologice (atunci Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu), la Biblioteca Asociatiei Culturale ASTRA, la Filiala din Cluj a Academiei Române. Se prezinta pentru prima oara o posibil completa lista cronologica a exemplarelor manuscrise ale Statutelor Sasesti din Ardeal, dupa traducerea lui Samuil Micu, între 1794 si 1825. Comunicarea - studiu s-a semnalat într-un catalog privind manuscrisele românesti aflate în biblioteci particulare si straine. Lucrarea este valoroasa atât pentru Dreptul de pe meleagurile transilvane cât si pentru Dreptul românesc si literatura româneasca, în special.

43.  Iisus Hristos, Mântuitorul - izvor de viata, în "Ortodoxia", an XXXV(1983), nr. 2, p. 244-266. O lucrare de teologie sistematica, relevând legatura dintre soteriologie si viata crestina, precum si dintre soteriologie si viata lumii, cu o perspectiva noua si din punctul de vedere al învataturii de credinta referitoare la viata omului si a lumii la sfârsit de secol si mileniu. Printr-Însul toate s-au facut, si nimic fara de El nu s-a facut din câte s-au facut" - dupa cum frumos si înaltator se exprima Sf. Ioan Evanghelistul (Ioan 1, 3).

44.  Judecata particulara, în "Indrumator bisericesc", nr.12, Episcopia Buzaului", Buzau, 1993, p. 74-83. Este o punere alaturi, pentru comparare, a judecatilor lumesti cu sentinte definitive, si judecata particulara ca început real al judecatii dumnezeiesti ce culmineaza în judecata universala. Se demonstreaza ca exista similitudini, ca aspect, dar se insista ca orice judecata omeneasca, oricât de perfecta ar fi ea potrivit procedurii, nu ramâne fara imperfectiuni, iar ca acestea din urma se corecteaza la judecata careia este supus sufletul omului de catre Dumnezeu, în asteptarea, apoi, a judecatii universale, când si trupul va primi rasplata sau pedeapsa împreuna cu sufletul, întruna si aceeasi persoana. Judecata particulara este "incompleta" numai pentru ca trupul nu urmeaza sufletul din nou pâna la judecata universa-la, iar a pedepsi numai sufletul si a lasa trupul la oparte, ar fi dintr-o data o mare nedreptate.

45.  Însemnatatea actuala pastorala si misionara ortodoxa a tratatului "Despre preotie" al arhiepiscopului Simeon al Tesalonicului, în "Studii Teologice", anul XXXVI (1984), nr. 5-6, p.313-328 (cuprinde traducerea proprie a textului tratatului din limba greaca în limba româna). Tratatul Despre preotie al Sf.Simeon Arhiepiscopul Tesalonicului constituie o mare surpriza în literatura post-patristica. Se socotea ca Tratatele despre Preotie scrise de Sf. Grigorie de Nazianz, Sf. Ioan Gura de Aur si Grigorie papa Romei ar fi atât de bine scrise încât trebuie sa ramâna numai ele îndrumarul unic în aceasta privinta. Autorul a constatat însa ca mai exista un Tratat despre Preotie, de o sinceritate a expunerii si de o ortodoxie demna, impecabila. Autorul a fost surprins ca Arhiepiscopul înfiereaza fara menajament îndrazneala acelora care alearga dupa episcopat cu inima la gât si care nu se sfiesc sa renunte la viata obisnuita, de om familist. In - intrând în monahism - arata el -, acestia tintesc direct la episcopat. Aici, Arhiepiscopul Tesalonicului afirma ca daca diavolul ar avea trup dobândit prin nastere fizica, umana, ar putea sa redobândeasca sentimentul iubirii, pe care l-a pierdut, si sa iubeasca din nou, curat, pentru ca mântuirea omului nu se poate realiza fara iubirea de aproapele.

46.  Pace tuturor, pace lumii contemporane, în "Studii Teologice", anul XXXV (1983), nr. 9-10, p. 624-644. Articol redactional în care se pune din nou problema cresterii cursei reînarmarilor si a pericolului pe care aceasta îl prezinta fata de lumea contemporana. Lumea, aflata mereu în pragul unor razboaie de proportii cosmice, nu numai terestre, aero si navale, constituie creatia lui iar omul - caruia Dumnezeu I-a dat-o în stapânire numai pentru o vreme, nu are dreptul sa o .distruga tocmai prin cele mai complexe descoperiri ale stiintei si tehnicii contemporane.

47.  Contributia Patriarhului ecumenic Ghenadie al II-lea la dezvoltarea lingvisticii bizantine în secolul al XV-lea, în "Studii Teologice", an XXXVI(1984), nr. 3-4, p. 259-272. Lucrarea prezinta eforturile celui dintâi patriarh de Constantinopol aflat sub turcii otomani, Ghenadie Scholarios. Sub acest aspect, de autor de Gramatica si de lingvist, Ghenadie Scholarios a fost trecut mult prea mult cu vederea si cu tacerea în cercurile teologice. De aceea, este o placere de a parcurge textul propriu-zis, în greaca secolului al XVI- si sa se urmareasca tonurile aticizante, sublime chiar, ale Patriarhului Ghenadie, cu mult înainte de aparitia lui Erasmus de Rotterdam si a scolii ce-si trage numele de la El. Pe scurt, patriarhul Ghenadie a ajutat atunci, ca si dupa aceea, prin partea de fonetica, la perpetuarea citirii corecte grecesti, elevate, necesare atât oamenilor de cultura cât si duhovnicilor.

48.  Diac. Prof. Dr. Emilian Vasilescu, octogenar (Bio-bibliografia Parintelui Profesor Emilian Vasilescu), în "Studii Teologice", an XXXVI (1984), nr. 7-8, p. 576-592. Profesorul Diac.Dr.Emilian Vasilescu a dorit sa precizeze care dintre scrierile sale sa intre în aceasta Bio-bibliografie. A alcatuit si dânsul, cândva, acelasi lucru, pentru Pr.Prof. Ioan Mihacescu.

49.  Frumusetea si sublimitatea doctrinara a stilului predicatorial al Sfântului Ioan Gura de Aur în "Doua omilii la Sfintii Martiri din toata lumea", în "Glasul Bisericii", an XLIII (1984), nr. 5-6, p. 358-375. Se da traducerea personala, din limba greaca în limba româna, a celor doua omilii. Ca si la alte traduceri de texte din clasicii Bisericii (Sf. Parinti), se insista, în introducere, în notele subliniare si în concluzii asupra stilului teologic si literar, cu convingerea ca orice opera de acest gen a Sfintilor Parinti ar merita, si în româneste, atentia criticilor literari si a lingvistilor, la cel mai înalt nivel posibil.

50.  Biserica Ortodoxa si religiile necrestine (teza de doctorat), partea întâi, în "Ortodoxia", anul XXXVI (1984), nr. 2, p. 151-282.

51.  Biserica Ortodoxa si religiile necrestine (teza de doctorat), ultima parte, în "Ortodoxia", anul XXXVI (1984), nr. 3, p. 323-379.

52.  Festivitatea aniversarii a 80 de ani de viata ai Parintelui Prof. Dr. Emilian Vasilescu, la Institutul Teologic din Bucuresti, prezentare a evenimentului, în "Studii Teologice", XXXVI (1984), nr. 9-10, p. 713-728. A fost dorinta expresa a Diac. Prof. Dr. Emilian Vasilescu sa fie prezentat de catre Pr. conf. dr. Alexandru I. Stan, ca unul care îi cunostea nu numai opera de o viata, dar si netarmurita dragoste pentru a da Bisericii Ortodoxe Române, cu toata abnegatia, specialisti în domeniul Istoriei religiilor. Optiunea nu I-a fost dezamagita. Cadrul festiv a multumit atât pe sarbatorit cât si cadrele universitare prezente, precum si familia.

53.  Stradanii de pace ale Prea Fericitului Parinte Patriarh Iustin, în "Glasul Bisericii", anul XLIV (1985), nr. 3-4, p. 153-164. Ca Patriarh, Prof. univ.Dr. Justin Moisescu s-a implicat si în organizarea a trei mari Conferinte Mondiale Interreligioase zise "ale Cultelor") la Bucuresti, cu sprijinul Sfântului Sinod si cu suport financiar din partea Statului. Data fiind însa denumirea de "Consfatuire a Cultelor din Republica Socialista România pentru Pace si Dezarmare", desi se putea ancora mai mult în religios, nu s-a ajuns la rezultatul scontat pe plan interreligios international. Oricum, prin Patriarhul Justin s-a afirmat vointa de cooperare inter-religioasa, nu numai intercrestina, a Bisericii Ortodoxe Române. Sfârsitul din august 1986 al acestui Patriarh carturar a facut ca o atare initiativa sa ramâna pe mai departe doar un desiderat.

54.  Autocefalia si viata bisericeasca, în "Glasul Bisericii", anul XLIV (1985), nr. 5-6, p. 298-306. Lucrare scrisa cu prilejul Centenarului autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române si valorificând o parte din materialul scris anterior de catre profesori ai Institutului Teologic de Grad Universitar din Bucuresti.

55.  Actualitatea pastoral-misionara si adâncimea teologica a interpretarii scripturistice a arhiepiscopului Petru Hrisologul (Introducere, traducerea textului din limba latina în limba româna a primelor cinci omilii, la Pilda Fiului risipitor, si note), în "Studii Teologice", anul XXXVII (1985), nr. 9-10, p. 615-633. Autorul a fost atras de extraordinarul talent literar al scriitorului bisericesc latin Petru Hrisologul, ta-lent gustat în timpul predarii limbii latine la Institutul Teologic si când a ales aceste omilii ca text pentru studenti. Predându-l cu încetul, potrivit programei, a facut cunostinta cu sinonimia si cu tropii utilizati de marele orator crestin. Acesta este si motivul traducerii de fata si a publicarii ei camaterial omiletic.

56.  Diac. Conf. Dr. Nicu Moldoveanu, Repertoriu coral, prezentare, în "Studii Teologice", anul XXXVII (1985), nr. 3-4, p. 292-296. Se face o evaluare de suflet a eforturilor colegului cadru didactic de a tipari un repertoar muzical, scutind astfel timpul studentilor teologi, odinioara înghitit, pur si simplu, de scrierea partiturilor corale si, în general, a celor corale liturgice. Evidentiaza câteva din multele calitati muzicale ale Repertoriului coral pus la îndemâna studentilor teologi si a corurilor bisericesti, în special.

57.  In memoriam: Diac. Prof. Dr. Emilian Vasilescu, în revista "Studii Teologice", anul XXXVII (1985), nr. 5-6, Bucuresti, p. 432-439. Este cuvântarea tinuta de discipol la slujba de prohodire a maestrului, în capela "Sf. Ecaterina" a Institutului Teologic Universitar din Bucuresti, relevând si publicului select de fata, aspectele principale ale contributiei majore si prudente a Diac. Prof. Emilian Vasilescu la dezvoltarea Istoriei religiilor în România ca disciplina de studiu academic, într-o vreme de mari tribulatii pentru religia însasi. A ramas peste timp un mare exemplu de probitate stiintifica, precum si de mare pedagog în ale scrisului teologic.

58.  Duhul Sfânt si Revelatia în viata Bisericii Ortodoxe, în "Glasul Bisericii",   anulXLV, nr. 3, mai-iunie, 1986, p. 55-62 Lucrare de pnevmatologie, solicitata de redactia revistei, unde se scot în evidenta aspecte dogmatice si practice mai putin subliniate ale pnevmatologiei crestine ortodoxe.

59.  Ortodoxia învataturii Sfântului Ambrozie al Mediolanului, în lucrarea "De bono mortis", în "Glasul Bisericii", anul XLV(1986), nr. 4, p. 101-136. Cu introducere, traducerea din limba latina a textului, note si concluzii. Lucrarea "De bono mortis" a Sf. Ambrozie a atras atentia printr-o lectura de text latin ce s-a solicitat la Institutul Teologic de catre un regizor, pentru a fi utilizata într-un spectacol. În ur-ma lecturii întregului text, s-a observat ca textul este potrivit spre a fi prezentat tradus, cu scurte analize teologice, stilistice si lingvistice de rigoare, ca lucrare în cadrul normei stiintifice.

60.  Biserica locas de închinare, în "Îndrumator bisericesc, misionar si patriotic", Arhiepiscopia Bucurestilor,1986, p. 52-59. Lucrare cu continut de teologie dogmatica, reluându-se tema dintr-o perspectiva mai preoteasca, dar si relevându-se noi sensuri, aduse la suprafata de viata bisericeasca însasi.

61.  Temeiuri doctrinare ale rugaciunilor pentru cei raposati, în "Studii Teologice", anul XXXIX (1987), nr. 4, p. 79-84. Ca si precedenta, lucrarea a raspuns unei trebuinte imperioase de a reafirma convingerea ortodoxa ca rugaciunile pentru cei raposati au temei în Sf. Scriptura, în Sfânta Traditie si în viata bisericeasca, precum si în trairea de totdeauna a omului aflat în legatura cu Dumnezeu.

62.  Îndrumari morale ale Sfântului Ambrozie pentru îndreptarea unei monahii, în "Glasul Bisericii", anul XLVII, nr. 6, 1988, p. 101-117.  Cu o introducere, traducerea din limba latina si analiza doctrinara canonica a textului. Textul latin din care s-a tradus este surprinzator prin dramatismul continutului si prin neasteptata reactie a Sf. Ambrozie ca promotor al monahismului în arhiepiscopia sa, la dezvaluirea unei abandonari morale a monahismului de catre o tânara intrata în viata consacrata. Poate constitui o lectura atragatoare pentru cei ce îndragesc viata monahala si doresc sa evite hatisul ispitelor trupesti.

63.  Preotia în Ortodoxie, studiu de teologie sistematica, publicat în "Ortodoxia", anul XL (1988), nr. 1, p.64-92 (Este un mic "Tratat despre Preotie", reanalizând si termenii grecesti din NoulTestament).

64.  Contributii bisericesti la dezvoltarea limbii literare românesti în vechi manuscrise omiletice, în "Mitropolia Banatului", anul XXXVIII (1988), nr. 4, p. 15-25. Este vorba de manuscrise din a doua jumatate a secolului al XVIII-lea, atasate unui Molitfelnic. Autorul a comparat unul dintre acestea cu "Propovedanii la oameni morti", ajungând la anumite concluzii importante privind morfologia literar-bisericeasca a "Propovedaniilor" preotului uniat si corifeu al Scolii Ardelene Samuil Micu. Totodata, se analizeaza imaginile literare si unele aspecte ale vocabularului utilizat de autorul ramas neidentificat, dar care a scris înaintea lui Samuil Micu.

65.  Reminiscente religioase precrestine în spiritualitatea rusa, în "Glasul Bisericii", anul XLVII (1988), nr. 4, p. 25-38. Lucrare de Istoria religiilor, valorificând materiale noi fata de acelea utilizate anterior de Pr. Prof. Petru Rezus si Diac. Prof. Emilian VasI-lescu, fiecare cu câte o prezentare intitulata: Religia slavilor si publicate, ambele, în revistele bisericesti de dupa 1948.

66.  Ortodoxia si celelalte confesiuni crestine în dialogul interreligios contemporan, în "Ortodoxia", an XL (1989), nr. 3, p. 82-106. Studiu mai dens prin care se analizeaza atitudinea Bisericii Ortodoxe, a Ortodoxiei exprimata prin teologia sistematica, fata de complexitatea implicarii în dialogul interreligios prin Consiliul Ecumenic al Bisericilor. Existenta unor canoane ce opresc relatiile crestinilor cu iudeii si cu pagânii pot avea influenta si asupra relatiilor dintre crestinii ortodocsi si musulmani, sau altii. Dialogul însa, asa cum este el practicat la vârfuri, nu pare sa fie periculos, deoarece nu implica schimbari în relatiile reciproce curente dintre simplii credinciosi. Totusi se simte o neaparata trebuinta, si în Ortodoxie, de o calauzir e autoritativa în acest sens, din partea Sf. Sinoade ale Bisericilor autocefale. În Biserica romano- catolica si în Bisericile Reformei s-a avansat mult în aceasta privinta, cum se arata în acest studiu, valorificându-se si o activitate practica în aceasta privinta, cu începere înca din martie 1969.

67.  Trei vechi manuscrise inedite de cuvântari bisericesti (sec. XVII si XVIII) si locul lor în cultura noastra, în rev. "Biserica Ortodoxa Româna", an CVII (1989), nr.11-12, p. 51-68. O noua expresie a stradaniei de a descifra texte manuscrise românesti vechi si mesajul lor de spiritualitate ortodoxa, pe lânga frumusetea delicata a limbii pe parcursul slefuirii ei.

68. Dumnezeu Duhul Sfânt - înnoitorul a toata faptura, din perspectiva actuala a Ortodoxiei, în "Ortodoxia", an XLI (1990), nr. 3, p.180-210. Lucrare de pnevmatologie ortodoxa, tinându-se foarte aproape de dezbaterile teologice din acea vreme, privind înnoirea creatiei.

69.  "Care pentru noi oamenii.", art. în "Îndrumator bisericesc", nr. 8-9, editat de Episcopia Buzaului, , Buzau, 1989-1990, p. 95-103. Analiza teologica sistematica a acestui articol din Crezul niceo-constantinopolitan, solicitata de redactia "Îndrumatorului" de la Buzau.

70.  Duhul lui Dumnezeu - Duhul Ortodoxiei si al iubirii, în "Ortodoxia", anul XLI (1990), nr. 2, p. 39-57. Sinteza pnevmatologica relevând legatura strânsa, intima, dintre Duhul Sfânt ca Persoana a Sfintei Treimi, ortodoxia credintei în crestinism si dragostea ca singurul mod desavârsit de legatura dintre oameni si Dumnezeu, si întreolalta.

71.  Locul culturii laice în pregatirea viitorilor preoti, art. în "Îndrumator bisericesc", nr. 10, editat de Episcopia Buzaului, Buzau, 1991, p. 17-22. Lucrare solicitata de redactia "Indrumatorului", unde se valorifica si cunostinte de pedagogie scolara.

72.  Contributia lui Filip Moldoveanul la promovarea limbii, culturii si literaturii române (440 de ani de la tiparirea Evangheliarului slavo-român de la Sibiu, sub îngrijirea lui Filip Moldoveanul, 1551-1991), în "Cronica Episcopiei Romanului si Husilor", vol. III, Roman, 1991, p. 241-253. Lucrare de cercetare si aducere la zi a datelor despre personalitatea si angajarea lui Filip Moldoveanul în viata si cultura româneasca din vremea sa, la Sibiu, relatiile cu autoritatea locala saseasca, promovând relatiile cu locuitorii români din Muntenia. S-a alcatuit la solicitarea P.S. arhiereu vicar de atunci, Ioachim Vasluianul, în calitate de redactor.

73.  70 de ani de la moartea scriitorului Alexandru Macedonski, articol în Cronica Episcopiei Romanului si Husilor, vol II, 1991, p.254-265. Se continua colaborarea cu "Cronica" tot la solicitarea redactiei, relevându-se unele aspecte religioase din creatia literara poetica a celui care se socotea sa fie îndreptatit la titlul de poet national al românilor.

74.  Libertate si autoritate în Ortodoxie, dupa Sfintii Parinti, în "Ortodoxia", anul XLIII-(1991), nr. 4, p. 123-148. Tema de specialitate în Dreptul bisericesc. O readucere la zi a unei discutii importante, întrerupte dupa trecerea din viata a initiatorilor ei. Libertatea si autoritatea merg mâna în mâna si nu este posibil nici în viata bisericeasca sa fie altfel. Se de monstreaza cum, în caz contrar, autoritatea devine o manifestare a despotismului vârfurilor bisericesti, exprimata cel mai clar în autoritatea monarhica papala, sau, când libertatea este nedisciplinata, se ajunge la  erezii si secte, grupari agresive cu pretentie de religiozitate. Prin Dreptul bisericesc se mentine echilibrul între cele doua extreme egal de periculoase.

75.  Cunoasterea lui Dumnezeu, art. în "Îndrumator bisericesc", editat de Episcopia Buzaului, Buzau, 1992, nr. 11, p. 15-25. Se intra în detalii de gnoseologie teologica, tema fiind elaborata la solicitarea redactiei revistei.

76.  Nedizolvabilitatea Sfântului Sinod al Bisericii autocefale, art. în "Îndrumatorul pastoral" al Episcopiei Buzaului, 1995.  Subiectul propus spre dezbatere prin intermediul publicatiei atinge unele aspecte ale modului cum s-a pastrat unitatea conducerii bisericesti superioare din Biserica Ortodoxa Româna în fata presiunilor vrajmase puternice, îndata dupa evenimentele din de cembrie 1989. Dizolvarea Sf.Sinod atrage dupa sine, automat, pierderea autocefaliei, iar solicitarea din nou a recunoasterii ei de la Scaunul de Constantinopol nu poate avea rezultate sigure. Este o chestiune de juris-prudenta bisericeasca. Articolul a fost apreciat pozitiv de ierarhul locului, Prea Sfintitul Norocel Epifanie si de Prea Fericitul Parinte Patriarh Teoctist

77. Patriarhia - Institutie a autocefaliei, în volumul "Autocefalie, Patriarhie, Slujire sfânta." Momente aniversare în Biserica Ortodoxa Româna, l995, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti, 1995, p. 291-300. Lucrare solicitata de Cancelaria Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu prilejul a 110 ani dea autocefalie. Notiunea de "Patriarh" si "Pariarhie" implica existenta de "Patrie", de tara suverana, în care capetenia religioasa crestina se implica în problemele credinciosilor. Biserica Ortodoxa Româna, ca Patriarhie, traieste din plin autocefalia în cadrul "Patriei", al României ca stat suveran.

78. Trezvia în Ortodoxie, dupa Sfânta Scriptura , în rev. "Repere Teologice", Institutul Biblic Român, Bucuresti, 1999, 12 pagini. Trezvia are coordonate proprii, este o veghe constienta a sufletului si a început în Paradis, cu "somnul lui Adam". Teologia rasariteana pune accent pe trezvie, cum din plin o demonstreaza operele din "Filocalie".

79. Lucrarea Duhului Sfânt asupra celor napastuiti, dupa Sfintele Evanghelii, în "Repere Teologice", Institutul Biblic Român, Bucuresti, 2000, 16 pagini. Tema de cercetare, pe linia preocuparilor pnevmatologice anterioare. Se pleaca de la textul din Isaia citit de Mântuitorul Hristos în sinagoga din Capernaum.

80. Drepturi si obligatii ale clerului crestin ortodox fata de viata publica, în "Almanah bisericesc 2001", Tiparit cu binecuvântarea Înalt Prea Sfintitului Parinte Dr. NIFON, Arhiepiscopul Târgovistei, Arhiepiscopia Târgovistei, 2001, p.94-100.

81. Actualitatea Sfintelor Canoane pentru cler, în vol. "Pastoratie si Misiune în Biserica Ortodoxa. Tematica pentru cursurile pastorale si de îndrunare misionara a clerului, conform hotarârii Sfântului Sinod nr.572/1998. Tiparit cu binecuvântarea P. S. dr. CASIAN CRACIUN, Episcopul Dunarii de Jos, Editura Episcopiei Dunarii de Jos, Galati, 2001, p.124-149.

82. Duhul Sfânt - Duhul convergentei teologice crestine în mileniul al treilea, în revista "Repere de Teologie", edit de Universitatea Biblica din România, Bucuresti, 2002, p. 87-91

83. Dreptul penal bisericesc în Pravila cea Mare de la Târgoviste, în curs de publicare, în Îndrumatorul Pastoral al Arhiepiscopiei Târgovistei pe anul 2002 (Anuarul Facultatii de Teologie Ortodoxa). 

84.  Prefigurari timpurii ale teologiei cre tine la începutul mileniului al treilea (în curs de aparitie în rev."Repere Teologice", Universitatii Biblice, nr.2 pe anul 2002)

85. Diverse recenzii, publicate în revistele bisericesti, în cadrul normei didactice si stiintifice.

86. Lumina din Lumina, serie de articole saptamânale, pe teme teologice actuale, publicate în cotidianul "Adevarul", între 1991-1995, semnate cu pseudonimul Parintele Calist.

87. Articole pe diverse teme teologice publicate în reviste, la solicitarea expresa a redactiei, dupa 1989: în "Doina", pe teme aghiografice si de "Credinta si morala", 1993-1998 si în "Revista de istorie Militara", anul 2000, despre Mihai Viteazul din punct de vedere bisericesc, la 400 de ani de la prima înfaptuire a unirii românilor  

 

Curiculum Vitae ] [ Listă publicatii ]

 

SUS

 

          

 
Ultima actualizare: 29 dec. 2007.

Copyright: Biserica Sfântul Ştefan - Călăraşi, Bucureşti